۲۸ خرداد, ۱۳۹۸

خانم زهرا سادات موسوی

تاریخ عضویت در انجمن علوم نوین شنای ایران: آبان ۱۳۹۷

مسئولیت:

۱- مدیریت فضای مجازی و تولید محتوا

۲- همکاری در کارگروه ترجمه

مدرک تحصیلی:

کارشناسی تربیت بدنی گرایش مربیگری از دانشگاه شریعتی تهران

مدارک تخصصی: 

۱- مدرک مربیگری درجه ۳ رشته شنا – سال ۱۳۹۵

۲- مدرک درجه ۳ نجات غریق – سال ۱۳۹۶

۳- مدرک مربیگری آب درمانی – سال ۱۳۹۷

۴- مدرک داوری شنا – سال ۱۳۹۷

۵- شرکت در همایش ایده بازار پژوهشگاه تربیت بدنی

۶- شرکت در کارگاه دانش افزایی مربیان

۷- شرکت در کارگاه طراحی تمرین تخصصی رشته شنا برگزار شده در هیئت شنای استان تهران – شهریور ۱۳۹۷

۸– شرکت در کارگاه تکنیک و بیومکانیک رشته شنا برگزار شده در هیئت شنای استان تهران – آذر ۱۳۹۷

سابقه کاری:

دارای ۴ سال سابقه مربیگری

دارای ۳ سال سابقه مربیگری آب درمانی 

دارای ۳ سال سابقه کار به عنوان ناجی غریق

سابقه کار در استخر ریاست جمهوری تهران

سابقه کار در استخر آ اس پ تهران

سابقه کار در استخر فرات تهران

سابقه کار در استخر شهئای غواص قزوین

سابقه کار در استخر شاهد قزوین

سابقه کار در استخر شهید رجایی قزوین

 

سوابق پژوهشی:

در حال ترجمه کتاب تخصصی شنا در انجمن علوم نوین شنای ایران

در حال پژوهش و عضو پژوهشگاه تربیت بدنی

ایمیل:

Mousavizahra96@yahoo.com

© ۱۳۹۷ - کلیه حقوق متعلق به انجمن علوم نوین شنای ایران است.