۲۲ آبان, ۱۳۹۷

کارگروه ترجمه

وحید نویدی

فرشته عزیز محمدی

خانم فاضلی

خانم کامیاب

آقای محمد علیپور

خانم بهشته قدمعلی

خانم مونا خلیلی

آقای پوریا قاسمی

آقای نیما میثاقی

خانم فرزانه رحیمی

© ۱۳۹۷ - کلیه حقوق متعلق به انجمن علوم نوین شنای ایران است.