۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱

بدنسازی تخصصی شنا

تغذیه

اخبار

وبینار انگیزشی ویژه مربیان قهرمانی - مدرس: آقای میثم سعادتی

خداوند مقدر ساخت که انسان بوسیله ی انگیزه هایش گام بردارد و بشر بدون هیچ یک از آن ها نخواهد توانست حتی قدمی بردارد.همانطور که ماشین بدون سوخت و یا یک بالون بدون گاز نمی تواند حرکت کند. یافتن آنچه که به انسان انگیزه می دهد در حقیقت، فشار دادن دکمه ی کلیدی او برای [... بیشتر بخوانید

© ۱۳۹۷ - کلیه حقوق متعلق به انجمن علوم نوین شنای ایران است.