۲۳ تیر, ۱۳۹۹

کارگروه ترجمه

کارگروه ترجمه یکی از ارکان اصلی انجمن علوم نوین شنای ایران می باشد که بر اساس اهداف انجمن، وظیفه این کارگروه ترجمه متون، مقالات و کتب مفید و به روز شنای دنیا است. همکاران عزیز در این کارگروه همگی از مربیان فعال در بخش آموزش و  بخش قهرمانی شنا می باشند که به زبان انگلیسی نیز تسلط دارند. هم اکنون ۲ کتاب، ۲ مقاله، یک مجله و ۲ سری مطالب در دست ترجمه توسط این کارگروه می باشد. 

اعضاء محترم کارگروه ترجمه:

آقای اکبر احمدی

آقای بهرام جعفری

خانم معصومه جمشیدی

خانم مونا خلیلی

خانم پروانه دهقان خانم

خانم لیلا دهقانی

خانم فرزانه رحیمی

خانم فرشته عزیزمحمدی

آقای محمد علی پور

خانم سیده الهام فاضلی

آقای پدرام فاضلی راد

آقای پوریا قاسمی

آقای امید قدسی نژاد

خانم بهشته قدمعلی

خانم آذر کامیاب

خانم محدثه کاویانی فرد

خانم مرضیه گمار

خانم زهراسادات موسوی

آقای نیما میثاقی

آقای سیدمحمدرضا نجفی

آقای وحید نویدی

 

** اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد.

© ۱۳۹۷ - کلیه حقوق متعلق به انجمن علوم نوین شنای ایران است.